OBS! Information om förändring gällande slutbetyg.

Ändringar gällande gymnasialt slutbetyg från vuxenutbildning

Tisdagen den 12 maj informerade Skolverket att regeringen har förlängt övergångsbestämmelser om slutbetyg. De övergångsbestämmelser som tidigare skulle gälla till den 1 juli i år är nu förlängda fram till 1 januari 2017.

Detta berör dig som nu läser mot ett slutbetyg och behöver mer tid på dig.

Detta berör även dig som har ändrat din studieplanering från slutbetyg till att läsa mot en examen på grund av tidsbrist och blir missgynnad av detta.

Du som endast har läst gymnasiekurser från juli 2012 och framåt är inte berörd av denna förändring. Du fortsätter att läsa enligt din studieplan mot en examen.

 

För mer information se Skolverkets hemsida ändringsförordning 2015:247

Du är välkommen att kontakta studie-och yrkesvägledare för vidare information och studieplanering, se www.sigtuna.se/komvux.

Senast modifierad: tisdag, 1 mars 2016, 16:23