Skapa ett Nytt lösenord i Moodle

Alla elever kan själva skapa ett Nytt lösenord i Moodle. Men du måste veta ditt användarnamn eller din e-postadress som du registrerade.

Klicka på länken Nytt lösenord - instruktion.pdf för att visa filen.